Đái Tháo Đường (Tiểu Đường)

bệnh đái tháo đường

Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) hay còn được gọi là tiểu đường là một rối loạn chuyển hóa có đặc điểm chính là glucose trong máu tăng cao

Liên hệ